เก้าอี้ เก้าอี้บาร์ เก้าอี้บาร์สตูล เก้าอี้บาร์สูง ขนาดยึดสูง 90 X 46 X 28 ซม. Swivel Bar Stool 90 X 46 X 28 CM